Ústav patológie

Ústav patológie

MUDr.Monika Sekerešová
primárka
sekeresova@fnnitra.sk
037/6545463

Mgr. Helena Gavurová
vedúca laborantka
gavurova@fnnitra.sk
037/6545 547

Ústav patológieÚstav patológieÚstav patológieÚstav patológie

 

 

 

 

Ústav patológie je s takmer 60 ročnou históriou integrálnou súčasťou nitrianskej nemocnice. Patrí k spoločným vyšetrovacím diagnostickým zložkám nemocnice.
Náplňou odboru je diagnostická činnosť založená na histomorfologickom zhodnotení orgánov, tkanív a buniek. V spolupráci s ostatnými medicínskymi odbormi sa podieľa na určení diagnózy, štádia, liečby a prognózy ochorenia.
Ústav patológie je akreditované pracovisko od r.2008, podľa medzinárodnej normy pre medicínske laboratóriá ISO/IEC 17025:2005
 

Štuktúra:

  • Bioptický úsek
  • Peroperačná biopsia
  • Imunohistochémia a histochémia
  • Cytológia
  • Autoprotilátky

Personál:

  • Počet lekárov: 4
  • Počet laborantiek: 8
  • Počet sanitárov: 2

Zoznam vyšetrení prevádzaných na Ústave patológie

Sprievodné listy na vyšetrenia

Laboratórna príručka 2016