Ústav klinickej mikrobiológie

Ústav klinickej mikrobiológieÚstav klinickej mikrobiológie

prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.
prednostka
liskova@fnnitra.sk
037/6545 700

Mgr. Mária Šaturová
vedúca laborantka
saturova@fnnitra.sk
037/6545 716

Ústav klinickej mikrobiológie je moderne vybavené laboratórne diagnostické pracovisko FN Nitra. Zabezpečuje mikrobiologickú diagnostiku infekčných ochorení a ich komplikácií v nemocničnej, ambulantnej a primárnej ambulantnej starostlivosti. Poskytuje konziliárne služby zamerané na ich liečbu, profylaxiu a prevenciu. Zaoberá sa tiež kontrolou antibiotickej rezistencie v nemocnici a v komunite.

Ústav klinickej mikrobiológie získal v roku 2007 Osvedčenie SNAS (Slovenský národný akreditačný systém) o akreditácii č. M-015 podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005. Pracovisko je zapojené do pravidelnej medzinárodnej externej kontroly kvality EQC Labquality Finland a národnej kontroly kvality cestou ÚVZ SR, NRC pre antibiotiká.

 

Hlavná náplň činnosti odborného personálu:

  • bakteriologická, mykologická, parazitologická a virologická diagnotika infekčných ochorení
  • konzultácie pri výbere antibiotík
  • surveillance a kontrola antibiotickej rezistencie v nemocnici a v komunite
  • kontrola hygienického režimu na klinikách a oddeleniach vyšetrovaním sterov z prostredia

 

Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok 7:00 – 17:00
Sobota – Nedeľa 7:00 – 12:00

 

Zoznam vyšetrení

Nové vyšetrenia ÚKM

Sérologické vyšetrenia

Parazitologické vyšetrenia

Mykologické vyšetrenia

Bakteriologické vyšetrenia

 Aktuálne podujatia

53. Nitriansky lekársky deň
Komplikácie liečby, Varia
Kedy: 27. 09. (tvrtok), 12:30 - 19:15
Kde: Agroinštitút, Nitra
12. celoslovenská infektologická konferencia
Témy konferencie: Kazuistiky Vária
Kedy: 12. 10. (Piatok), 00:00 - 13. 10. (Sobota), 00:00
Kde: Hotel Zlatý Kľúčik, Nitra, Zobor