Diétne poradenstvo

Realizácia diétneho poradenstva vo FN Nitra – oznámenie

V rámci skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 15.01.2010 sa zriaďuje vo FN Nitra platené diétne poradenstvo pre pacientov po ukončení hospitalizácie a ambulantných pacientov vykonávané diétnymi sestrami OLVaS, ktoré bude zamerané na edukačnú činnosť pre:

  • Pacientov s ochorením diabetes mellitus I a II.
  • Pacientov s nadváhou a obezitou
  • Pacientov s kardiovaskulárnym ochorením
  • Pacientov s gastrointestinálnym ochorením
  • Pacientov s ochorením pankreasu, žlčníka a pečene
  • Pacientov s ochorením obličiek
  • Malnutričnýchpacientov
  • Pacientov po operáciách – rekonvalescencia

Ambulancia pre diétne poradenstvo sa zriaďuje v budove Internej kliniky v priestoroch Hypertenziologickej ambulancie každú stredu od 7,00 hodiny do 14,00 hodiny.

Telefonické objednávky na čísle : 037 6545 378Aktuálne podujatia

53. Nitriansky lekársky deň
Komplikácie liečby, Varia
Kedy: 27. 09. (tvrtok), 12:30 - 19:15
Kde: Agroinštitút, Nitra
12. celoslovenská infektologická konferencia
Témy konferencie: Kazuistiky Vária
Kedy: 12. 10. (Piatok), 00:00 - 13. 10. (Sobota), 00:00
Kde: Hotel Zlatý Kľúčik, Nitra, Zobor