Očná klinika

Očná klinikaOčná klinika

MUDr. František Forgáč
primár
forgac@fnnitra.sk
037/6545 451

Mgr. Eva Hatiarová
vedúca sestra
hatiarova@fnnitra.sk
037/6545 452

 

Ambulancie
Konziliárna ambulancia
Pedooftalmologická ambulancia
Glaukómová ambulancia
Laserová ambulancia
Metabolicko-cievna ambulancia
Mikrochirurgická ambulancia
Retinologická ambulancia

Súčasťou očnej kliniky je lôžková časť (16 lôžok), ambulantná časť (7 ambulancií) a samostatný operačný trakt (2 operačné sály).

Vybrané operačné zákroky sú vykonávané aj v rámci jednodňovej starostlivosti (ambulantné operácie šedého zákalu a plastické operácie okolia oka).

 

Popis činnosti

1. Diagnostika ochorení predného a zadného segmentu oka

 • základné vyšetrenie predného a zadného segmentu oka
 • špecializované vyšetrenia (fluoresceínová angiografia, optická koherentná tomografia sietnice, vyšetrenie oka ultrazvukom, vyšetrenie analyzátorom predného segmentu, optická koherentná biometria, počítačová perimetria, pachymetria, dynamická kontúrna tonometria, diagnostika strabizmu, vyšetrenie binokulárneho a stereoskopického videnia)

 

2. Chirurgická liečba predného segmentu oka

 • operácia šedého zákalu s implantáciou umelých vnútroočných šošoviek (aj formou jednodňovej starostlivosti)
 • špecializované vyšetrenia (fluoresceínová angiografia, optická koherentná tomografia sietnice, vyšetrenie oka ultrazvukom, vyšetrenie analyzátorom predného segmentu, optická koherentná biometria, počítačová perimetria, pachymetria, dynamická kontúrna tonometria, diagnostika strabizmu, vyšetrenie binokulárneho a stereoskopického videnia)
 • operácie glaukómu
 • operácie strabizmu
 • rekonštrukčné operácie po úrazoch predného segmentu oka
 • plastické operácie mihalníc a spojovky

 

3. Liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly

 • aplikácia antirastových faktorov do sklovca

 

4. Laserová liečba

 • laserová koagulácia sietnice
 • laserová iridotómia
 • YAG laserová kapsulotómia

 

5. Ortopticko-pleoptické cvičenie

 

Odbory kliniky

 • Oftalmológia
 • Mikrochirurgia oka