Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

MUDr. Šimon Kónya, PhD.
prednosta
konya@fnnitra.sk
037/6545 670

MUDr. Juraj Lukačko
primár
lukacko@fnnitra.sk
037/6545 373

Mgr. Jana Holečková
vedúca sestra
holeckova@fnnitra.sk
037/6545 857

Denisa Hrnková
sekretariát
037/6545 513

Ambulancie
Ambulancia úrazovej chirurgie
Ortopedická ambulancia
Sonografická ambulancia bedrových kĺbov u detí

Úseky kliniky:

 

  • Úsek úrazovej chirurgie
  • Úsek ortopédie

 

Popis činnosti

Klinika zabezpečuje komplexnú zdravotnícku starostlivosť (konzervatívnu, operačnú) o pacientov s úrazmi pohybového aparátu, hrudníka, brucha a chrbtice. V spolupráci s neurochirurgickým oddelením sa podieľa na starostlivosti o pacientov s mozgovolebečnými poraneniami a v spolupráci so stomatochirurgickým oddelením o pacientov s poranením kostry tváre. S klinikou anesteziológie a intenzívnej medicíny, chirurgickou klinikou a rádiodiagnostikou sa klinika významnou mierou podieľa na starostlivosti o najťažšie poranenia, polytraumy. Dôležitou oblasťou, ktorú zabezpečuje naše pracovisko na nadregionálnej úrovni pre celý Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj je starostlivosť o poranenia chrbtice a miechy, vrátane operačnej liečby poúrazových stavov. Zvlášť treba zdôrazniť operačné výkony, ktoré sa na iných porovnateľných pracoviskách nevykonávajú rutinne, alebo vôbec, ako sú úplné náhrady tiel stavcov v celkom rozsahu chrbtice – krčnej, hrudníkovej i driekovej, korekčné operácie listéz (vzájomného predozadného posunu stavcov), perkutánne implantácie interspinóznych distraktorov, perkutánne vertebroplastiky a kyfoplastiky, ktoré sú jedinečné minimálnym perioperačným zaťažením pacientov a možno ich vykonávať aj v skupine starších pacientov s vyšším perioperačným rizikom. Úsek ortopédie ďalej vykonáva zdravotnícku starostlivosť (konzervatívnu, operačnú) na poli degeneratívnych, zápalových a nádorových ochorení pohybového aparátu podľa rozsahu odboru ortopédia. V rámci operácií degeneratívnych ochorení sú vykonávané kĺbne náhrady bedra, kolena, ramenného a lakťového kĺbu. Nemenej dôležité sú miniinvazívne artroskopické výkony kolena, ramena a zápästia.