Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

MUDr. Jolana Vajíčeková, PhD.
prednostka kliniky
vajicekova@fnnitra.sk
037/6545 827, 783

MUDr. Anna Királová, PhD.
primárka
kiralova@fnnitra.sk
037/6545 784, 871

Mgr.. Anna Straková
vedúca fyzioterapeutka
strakova@fnnitra.sk
037/6545 435

Mgr. Daniela Slamková
vedúca sestra
slamkova@fnnitra.sk
037/6545 862

 

Ambulancie
Rehabilitačná ambulancia pre dospelých
Rehabilitačná ambulancia pre deti a dospelých

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácieLôžková časť
23 lôžkové oddelenie pre dospelých a detí školského veku s ochoreniami pohybového aparátu za účelom intenzívnej rehabilitácie

 

Detašované pracoviská
Na iných lôžkových oddeleniach a klinikách FN Nitra, kde poskytujeme konziliárne vyšetrenia a liečbu

 

Základné programy pracoviska

 • Funkčná diagnostika a liečba chorôb pohybového systému (ochorenia ortopedické, neurologické, traumatologické, reumatologické).
 • Funkčná diagnostika a liečba stavov po operáciách na pohybovom systéme.
 • Funkčná diagnnostika a liečba po úrazoch na pohybovom systéme.
 • Funkčná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných chybách pohybového systému.

 

Špeciálne programy pracoviska

 • Vertebrogénny program pri diskopatiách a dynamických funkčných blokád chrbtice vrátane mobilizačných a manipulačných techník, poradenskej služby a inštruktáže životosprávy
 • Rehabilitačný program pri osteoporóze a inštruktáž životosprávy
 • Komplexný rehabilitačný program pri lymfedémoch, vrátane inštruktáže životosprávy
 • Rehabilitačný program pre inkontinentných pacientov
 • Rehabilitačný program pri vrodených a získaných vývojových poruchách pohybového systému a centrálnych tonusových poruchách u detí, prevencia a liečba
 • Rehabilitačný program pre skoliozy
 • Škola chrbta
 • Špeciálny program na jazvy (laser terapia, mäkké a mobilizačné techniky )

 

Ponúkané služby

 • Liečebná telesná výchova
  základná ( individuálna, skupinová )
 • Liečebná telesná výchova
  špeciálna ( cvičenie podľa Kabáta, Bobatha, Kaltenborna, Vojtu, Roodovej, Brunkowej, Brunnstromovej, propriocepcia podľa Freemanna, bicykel, cvičenie na fit loptách, posilňovacích zariadeniach, mobilizačné techniky, manipulačné techniky )
 • Fyzikálna terapia
  nízkofrekvenčné, strednofrekvenčné a vysokofrekvenčné prúdy, elektrostimulácia, laser – červený, infračervený, prístrojová kompresívna lymfodrenáž
 • Termoterapia
  parafínový zábal, rešelinový zábal, solux, bioptron
 • Masáže
  klasické, reflexné, manuálna lymfodrenáž
 • Vodoliečba
  vírivý kúpeľ pre horné končatiny, dolné končatiny, perličkový kúpeľ, subakválna masáž, hydromasáž pre lymfodém horných končatín a Hubbardov tank
 • Platené služby:
  plynové injekcie na liečbu bolestivých ochorení chrbtice, vazoneurózy, ischemickej chorobe dolných končatín. Možnosť zakúpenia procedúr na priamu platbu.

 

Informácie o platbách za uvedené služby sa nachádzajú v časti Nadštandardné služby.