Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

MUDr. Katarína Galková, PhD.
prednostka KAIM
galkova@fnnitra.sk
037/6545 626

MUDr. Elena Martišová
primárka
elena.martisova@fnnitra.sk

Mgr. Rita Takáčová
vedúca sestra
takacova@fnnitra.sk
037/6545 928

s.Erika Pénzešová
sekretariát
penzesova@fnnitra.sk
037/6545 505

Ambulancie
Anestéziologická ambulancia
Algeziologická ambulancia

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
 

 

Činnosť KAIM

Anestetický úsek – KAIM poskytuje podávanie anestézií pre všetky druhy operačných výkonov vo FN Nitra a pre vybrané diagnostické vyšetrenia u dospelých a u detí od 1roku života. Lekári KAIM- anestéziológovia, pripravujú pacientov pred operáciou na anestéziologickej ambulancii a takisto priamo pred operáciou na lôžkach jednotlivých operačných oddelení.

Pooperačná starostlivosť - personál KAIM zabezpečuje bezprostrednú pooperačnú starostlivosť na zobúdzacích izbách.

Lôžková časť KAIM poskytuje starostlivosť o najťažších, tzv. kritických pacientov v ohrození života s možnosťou umelej ventilácie pľúc .

Algeziologická ambulancia KAIM poskytuje služby pri riešení akútnej aj chronickej bolesti pacientov.

Odbory kliniky

  • Lôžková čast KAIM
  • Anestéziologický úsek