Infekčná klinika

MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.
prednostka
piesecka@fnnitra.sk
037/6545 579

MUDr. Veronika Vahalová
primárka
vahalova@fnnitra.sk
037/6545 575

Mgr. Alžbeta Polčíková
vedúca sestra
polcikova@fnnitra.sk
037/6545 509

Infekčná klinika (pavilón)
Infekčná klinika (vchod)

Infekčná klinika ako jediné lôžkové zariadenie v nitrianskom kraji zabezpečuje infektologickú starostlivosť hospitalizovaným pacientom pre okresy Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa, Topolčany, Levice, Nové Zámky, Komárno, t.j. vyše 700 000 obyvateľom. Odbornú ambulantnú starostlivosť poskytuje pre okresy Nitra, Šaľa, čiastočne Nové Zámky a podľa požiadavky odborných konzultácií aj pre ostatné okresy. Infekčná klinika poskytuje tiež odborné zázemie pre praktickú výuku študentom FSVaZ pri UKF v Nitre a pre povinnú cirkuláciu lekárom v rámci predatestačnej prípravy.

 

Lôžkový fond : 53 postelí, z toho 3 JIS, 2 intermediárne, úsek detí 18

 

Ambulantná časť

Na 2 ambulanciách pri Infekčnej klinike sa vykonávajú prvovyšetrenia akútnych stavov, kontroly, dispenzárna činnosť.

Ordinačné hodiny :
07:00 – 15:00, akútne stavy
07:00 – 09:00, laboratórne odbery pondelok až piatok
 

Prvovyšetrenia: 09:30 – 14:00

Pondelok MUDr. Veronika Vahalová amb.č.1
Utorok MUDr. Veronika Vahalová amb.č.1
Streda MUDr. Ľubica Piesecká, PhD. amb.č.2
Štvrtok MUDr. Viera Kántorová amb.č.1
Piatok MUDr. Ľubica Piesecká, PhD. amb.č.2

 

kontroly, dispenzár chronických hepatitíd, neuroinfekcií, ochorení HIV: 09:30 – 14:00

Pondelok MUDr. Ľubica Piesecká, PhD. amb.č.2
Utorok MUDr. Veronika Vahalová amb.č.1
Streda MUDr. Viera Kántorová amb.č.1
Štvrtok MUDr. Ľubica Piesecká, PhD. amb.č.2

Ambulancia č.1. – 037 / 6545 571
Ambulancia č.2. – 037 / 6545 586

ÚPS : 15:00 – 07:00
 

Ambulancia pre cudzokrajné choroby – na priamu platbu:
vyšetrenia klientov pre cudzineckú políciu pri dlhodobom pobyte v SR:
MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.

príprava klientov pred vycestovaním do zahraničia:
MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.
MUDr. Veronika Vahalová
MUDr. Viera Kántorová

Vyšetrenia a poradenstvo sa vykonáva denne podľa požiadaviek klientov
Objednanie vyšetrenia na č.t. 037 / 6545 955 (cudzokrajna.ambulancia@fnnitra.sk)