Centrum pre liečbu sclerosis multiplex

Doc.MUDr.Miroslav Brozman,CSc.
vedúci lekár

Valária Andelová
Blanka Pogranová

sestra

kontakt
037/6545 456


Centrum pre liečbu sclerosis multiplex (SM) je špecializované certifikované pracovisko pre diagnostiku a liečbu ochorenia SM, určené pre pacientov nitrianskeho regiónu, ale s dostupnosťou aj pre ostatné regióny Slovenska. Zabezpečuje a organizuje vyhľadávanie, diferenciálnu diagnostiku a komplexnú diagnostiku ochorenia SM, vrátane magnetickej rezonancie, evokovaných potenciálov, imunologického vyšetrenia. Objednáva pacientov na hospitalizáciu. Poskytuje všetky formy schválenej liečby ochorenia SM. V spolupráci so zdravotnými poisťovňami objednáva a zabezpečuje pacientom potrebné liečivá v stanovených pravidelných intervaloch.

Prevádzka denne 07:00 – 15:00

Ordinačné hodiny:

Pondelok až Piatok 10:30 – 13:00 MUDr. Slavomíra Kováčová
Utorok
Štvrtok
11:00 – 14:00 Doc.MUDr.Miroslav Brozman,CSc.
Štvrtok
Piatok
10:00 – 12:00 MUDr. Monika Virágová

 

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku