Ambulancie


Gynekologicko – pôrodnícka klinika

 
Kardiologická klinika

 
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 
Interná klinika

 
Neurologická klinika

 
Urologické oddelenie

 
Ostatné ambulancie FN


Klinika novorodencov, detí a dorastu

 
Klinika otorinolaryngológie

 
Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

 
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

 
Chirurgická klinika

 
Neurochirurgická klinika

 
Očná klinika

 
Psychiatrická klinika

 
Oddelenie cievnej chirurgie

 
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológieAktuálne podujatia

53. Nitriansky lekársky deň
Komplikácie liečby, Varia
Kedy: 27. 09. (tvrtok), 12:30 - 19:15
Kde: Agroinštitút, Nitra
12. celoslovenská infektologická konferencia
Témy konferencie: Kazuistiky Vária
Kedy: 12. 10. (Piatok), 00:00 - 13. 10. (Sobota), 00:00
Kde: Hotel Zlatý Kľúčik, Nitra, Zobor