Ambulancie


Gynekologicko – pôrodnícka klinika

 
Kardiologická klinika

 
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 
Interná klinika

 
Neurologická klinika

 
Urologické oddelenie

 
Ostatné ambulancie FN


Klinika novorodencov, detí a dorastu

 
Klinika otorinolaryngológie

 
Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

 
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

 
Chirurgická klinika

 
Neurochirurgická klinika

 
Očná klinika

 
Psychiatrická klinika

 
Oddelenie cievnej chirurgie

 
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie