Fakultná nemocnica Nitra prijme do pracovného pomeru

Fakultná nemocnica Nitra prijme do pracovného pomeru lekárov na Kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny na úväzok 1,0 pracovného miesta. Nástup je možný ihneď.

Ambulancia pre ochorenie prsnej žľazy – presťahovaná

Ambulancia pre ochorenie prsnej žľazy je presťahovaná do starého chirurgického pavilónu do Jessénia na 1.poschodie.
Ordinačné hodiny: Pondelok od 8.00-11.00 hod. telefónny kontakt 037/6545 849.

Poďakovanie

Fakultná nemocnica Nitra ďakuje Lige proti rakovine za poskytnutie finančného daru vo výške 5.000 € z verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2015.

Finančné prostriedky boli použité na projekt „Zlepšenie kvality a starostlivosti o onkologického pacienta“ – zakúpenie polohovateľných kresiel a infúznych stojanov.

Voľné pracovné miesto

1. Prijmeme do trvalého pracovného pomeru rádiologického technika (techničku), na pracoviská radiačnej onkológie. Zaujímavá práca s najmodernejšou technikou.

2. Fakultná nemocnica Nitra prijme do pracovného pomeru sestry a zdravotných záchranárov. Nástup je možný ihneď.

Ústav klinickej psychológie a Pracovisko dopravnej psychológie FN Nitra

Ponuka dopravno-psychologických vyšetrení

Operačný program vzdelávanie

OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE

„Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji – II“ Čítať ďalej »

Nový liečebný pavilón

Oznamujeme verejnosti, že Neurologická, Interná a Kardiologická klinika, vrátane ambulancií sú presťahované do nového liečebného pavilónu.

Prízemie      – ambulancie

1.poschodie – Kardiologická klinika

2.poschodie – Interná klinika

3.poschodie – Neurologická klinika

Všeobecná gynekologická ambulancia

Vážené dámy,

Fakultná nemocnica Nitra Vám oznamuje že ponúka možnosťposkytovania zdravotnej starostlivosti vo svojej všeobecnej gynekologickej ambulancii, ktorá sa nachádza na prízemí gynekologicko-pôrodníckej kliniky,v priestoroch príjmovej gynekologickej ambulancie. Čítať ďalej »