Dočasné obmedzenia vo FN Nitra

Radi by sme informovali a zároveň požiadali našich pacientov, o trpezlivosť, vzhľadom na to, že od 17.3.-5.5.2017 budú prebiehať rekonštrukčné práce na prízemí pavilónu chirurgických disciplín, z čoho môžu plynúť isté obmedzenia. Zároveň kvôli prebiehajúcej výstavbe komunikačného prepoja medzi pavilónom chirurgických disciplín a novým liečebným pavilónom, by sme radi požiadali našich pacientov o disciplínu pri parkovaní a rovnako tak o trpezlivosť pri presúvaní sa motorovým vozidlom po areáli nemocnice.

Fakultná nemocnica Nitra prijme do pracovného pomeru

Fakultná nemocnica Nitra prijme do pracovného pomeru:

- atestovaného neonatológa

na úväzok 1,0 pracovného miesta. Nástup je možný ihneď, informácie u Mgr. Ščípovej, na čísle 037/6545808

Voľné pracovné miesto

1. Prijmeme do trvalého pracovného pomeru rádiologického technika (techničku), na pracoviská radiačnej onkológie. Zaujímavá práca s najmodernejšou technikou.

2. Fakultná nemocnica v Nitre príjme do nepretržitej prevádzky zdravotné sestry a zdravotných záchranárov.

V prípade záujmu kontaktujte Mgr. Bahíkovú, 037/ 6545 305, namestnickaoss@fnnitra.sk.

Sestry študujúce na SZŠ v Nitre môžu získať motivačné štipendium vo výške až 58 €

Stredná zdravotnícka škola v Nitre ponúka štúdium pre absolventov základných škôl a stredných škôl v nasledovných odboroch: sestra, rádiologický technik, farmaceutický laborant, zdravotnícky asistent, sanitár.

Zároveň v akreditovaných vzdelávacích programoch určených pre zdravotníckych pracovníkov, pedagógov, širokú laickú verejnosť.

Viac informácií na mobil: 0903 520 891, www.szsnitra.sk, e-mail: koordinatorap@szsnitra.sk.

Neviete sa rozhodnúť, na akú vysokú školu sa vybrať?

Skúste vysokoškolské štúdium v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, ako aj možnosť doplňujúceho pedagogického štúdia v odbore ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky. Viac informácií: leták

Koniec zákazu návštev na lôžkových oddeleniach

Na základe odporúčania regionálnej hygieničky RÚVZ so sídlom v Nitre platí vo FN Nitra bežný režim návštev na lôžkových oddeleniach FN Nitra.

OZNAM

Dovoľte nám s veľkým potešením oznámiť, že stomatochirurgické oddelenie v nitrianskej nemocnici sa podarilo obnoviť. Do radov zamestnancov sa opäť zaradil veľký odborník v oblasti stomatochirurgie, MUDr. Ján Švidraň, ktorý v stomatochirurgickej ambulancii bude ordinovať každý utorok, stredu a štvrtok.

Otvorenie zrekonštruovaného pracoviska ambulantnej chemoterapie

Na oddelení klinickej onkológie a rádioterapie FN Nitra je poskytovaná komplexná onkologická liečba v odbore klinická onkológia a radiačná onkológia. Súčasťou oddelenia je lôžkové oddelenie rozdelené na dve časti s celkovým počtom izieb 19, poskytujúce sústavnú starostlivosť pre 57 pacientov.

Doteraz pracovisko ambulantnej chemoterapie disponovalo 18 aplikačnými miestami a 2 lôžkami pre výkon punkcií. Nové pracovisko ambulantnej chemoterapie disponuje 25 aplikačnými miestami, čo je 39% nárast aplikačných miest, 3 miestami pre výkon punkcií a 2 miestami pre vykonávanie odberov. V novo zrekonštruovaných priestoroch vzniká nová riediareň cytostatík, čím sa zvýši kvalita ich prípravy.
Čítať ďalej »

Ocenenie Nemocnica roka 2016

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) ocenilo nemocnice podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2012 – 2015.

V kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Fakultná nemocnica Nitra 1. miesto.
Čítať ďalej »

Ambulancia pre ochorenie prsnej žľazy – presťahovaná

Ambulancia pre ochorenie prsnej žľazy je presťahovaná do starého chirurgického pavilónu do Jessénia na 1.poschodie.
Ordinačné hodiny: Pondelok od 8.00-11.00 hod. telefónny kontakt 037/6545 849.