Fakultná nemocnica Nitra prijme do pracovného pomeru

Fakultná nemocnica Nitra prijme do pracovného pomeru lekárov na:

- Kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny
- Kliniku ORL
- Neurochirurgickú kliniku
- Kardiologickú kliniku

na úväzok 1,0 pracovného miesta. Nástup je možný ihneď, informácie u Mgr. Ščípovej, na čísle 037/6545808

Otvorenie zrekonštruovaného pracoviska ambulantnej chemoterapie

Na oddelení klinickej onkológie a rádioterapie FN Nitra je poskytovaná komplexná onkologická liečba v odbore klinická onkológia a radiačná onkológia. Súčasťou oddelenia je lôžkové oddelenie rozdelené na dve časti s celkovým počtom izieb 19, poskytujúce sústavnú starostlivosť pre 57 pacientov.

Doteraz pracovisko ambulantnej chemoterapie disponovalo 18 aplikačnými miestami a 2 lôžkami pre výkon punkcií. Nové pracovisko ambulantnej chemoterapie disponuje 25 aplikačnými miestami, čo je 39% nárast aplikačných miest, 3 miestami pre výkon punkcií a 2 miestami pre vykonávanie odberov. V novo zrekonštruovaných priestoroch vzniká nová riediareň cytostatík, čím sa zvýši kvalita ich prípravy.
Čítať ďalej »

Ocenenie Nemocnica roka 2016

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) ocenilo nemocnice podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2012 – 2015.

V kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Fakultná nemocnica Nitra 1. miesto.
Čítať ďalej »

Ambulancia pre ochorenie prsnej žľazy – presťahovaná

Ambulancia pre ochorenie prsnej žľazy je presťahovaná do starého chirurgického pavilónu do Jessénia na 1.poschodie.
Ordinačné hodiny: Pondelok od 8.00-11.00 hod. telefónny kontakt 037/6545 849.

Poďakovanie

Fakultná nemocnica Nitra ďakuje Lige proti rakovine za poskytnutie finančného daru vo výške 5.000 € z verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2015.

Finančné prostriedky boli použité na projekt „Zlepšenie kvality a starostlivosti o onkologického pacienta“ – zakúpenie polohovateľných kresiel a infúznych stojanov.

Voľné pracovné miesto

1. Prijmeme do trvalého pracovného pomeru rádiologického technika (techničku), na pracoviská radiačnej onkológie. Zaujímavá práca s najmodernejšou technikou.

2. Fakultná nemocnica Nitra prijme do pracovného pomeru sestry a zdravotných záchranárov. Nástup je možný ihneď.

Ústav klinickej psychológie a Pracovisko dopravnej psychológie FN Nitra

Ponuka dopravno-psychologických vyšetrení

Operačný program vzdelávanie

OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE

„Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji – II“ Čítať ďalej »

Nový liečebný pavilón

Oznamujeme verejnosti, že Neurologická, Interná a Kardiologická klinika, vrátane ambulancií sú presťahované do nového liečebného pavilónu.

Prízemie      – ambulancie

1.poschodie – Kardiologická klinika

2.poschodie – Interná klinika

3.poschodie – Neurologická klinika

Všeobecná gynekologická ambulancia

Vážené dámy,

Fakultná nemocnica Nitra Vám oznamuje že ponúka možnosťposkytovania zdravotnej starostlivosti vo svojej všeobecnej gynekologickej ambulancii, ktorá sa nachádza na prízemí gynekologicko-pôrodníckej kliniky,v priestoroch príjmovej gynekologickej ambulancie. Čítať ďalej »