Zákaz návštev

Zákaz návštev na KAIM, KDaD, JIS pracoviská – CHIR, NER, KARD, INT, GPK časť šestonedelie a Neonatologické oddelenie.

Kontakt na Verejnú lekáreň

Opäť umožňujeme pôrodnú epidurálnu analgéziu.

Po viac ako 8 rokoch sme sa opäť rozhodli, že pacientkam, ktoré sa rozhodnú rodiť v našej nemocnici umožníme pôrodnú epidurálnu analgéziu. Ide o jednu z metód tlmenia pôrodných bolestí. Je účinnou a spoľahlivou metódou pre matku a dieťa. Pri jej správnom načasovaní znižuje reakciu tela na bolesť, rodička je schopná viac spolupracovať. Tlmením pôrodného stresu sa znížia následky hyperventilácie a metabolickej acidózy. Práve preto sme sa opäť rozhodli poskytovať túto službu pri štandardných pôrodoch. Rodička sa musí vopred prihlásiť v rizikovej ambulancii, kde jej budú poskytnuté potrebné informácie.
Želanie rodičky posúdi pôrodník a na základe jeho doporučenia bude žena vyšetrená na predoperačnej anestéziologickej ambulancii.

Fakultná nemocnica Nitra sa môže pochváliť špičkovým cievnym operačným stolom s karbónovou doskou

Oddelenie cievnej chirurgie Fakultnej nemocnice Nitra patrí medzi najvýkonnejšie cievne chirurgické pracoviská na Slovensku s viac ako 1200 (ročne) chirurgickými a endovaskulárnymi výkonmi, čo do počtu, ale aj rozsahu (podľa Registra cievnej chirurgie) patríme na 3. miesto po VÚSCH a.s. a NÚSCH a.s., ktoré však operujú na dvoch operačných sálach, ale bez intervencií.
Čítať ďalej »

Lekáreň FN Nitra

Fakultná nemocnica v Nitre otvorila v piatok 19. októbra 2018 novú verejnú lekáreň. Situovaná je vo foyer Liečebného pavilónu, na prízemí, pri vstupe po pravej strane. Otvorená bude od pondelka do piatku od 7,00 do 15,00 hod.
Tešíme sa, že naši pacienti budú mať komplexnú zdravotnú starostlivosť v našom zdravotníckom zariadení.
Počas otvorenia čaká na každého návštevníka malé sladké prekvapenie a bezplatné meranie krvného tlaku priamo v priestoroch verejnej lekárne, od 8,00 do 12,00 hod.
Počas nasledujúcich mesiacov chystáme pre pacientov aj ďalšie odborné vyšetrenia pleti, meranie telesného tuku, či vyšetrenie krvi.
Nová lekáreň ponúka pacientom i návštevníkom široký sortiment liekov na lekársky predpis, no zároveň poradenstvo pri predaji liekov neviazaných na lekársky predpis a doplnkoch výživy. Každým nákupom podporia návštevníci samotnú nemocnicu a zdravotnú starostlivosť, ktorú pacientom poskytujeme.

Ocenie mesta Nitra

Významné osobnosti mesta Nitry v kultúrno-spoločenskej aj športovej oblasti ocenili na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v synagóge. Konalo sa pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Nitre, ktoré sme si pripomenuli 2. septembra.

Ako na zasadnutí povedal primátor Jozef Dvonč, mesto oceneniami vzdáva hold ľuďom, ktorí sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a propagáciu nášho mesta, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi.
Cena mesta Nitra in memoriam za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva bola udelená aj dlhoročnému riaditeľovi nitrianskej nemocnice Viktorovi Žákovi.

Dotazník – anonymné poskytnutie informácií

Vážená pacientka/ vážený pacient nemocnice,
dovoľujeme si Vás požiadať o anonymné poskytnutie informácií o Vašich skúsenostiach počas poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici. Vaše odpovede nám pomôžu zlepšiť starostlivosť o Vás – našich pacientov a zabezpečiť tak kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti na najvyššej možnej úrovni.
Po kliknutí na link sa dostanete priamo k dotazníku.

Dotazník ambulancia
Dotazník oddelenie

Ďakujeme za Váš čas a ochotu odpovedať.
Vaša FN Nitra.

Zmena štatutára

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, bola dňa 12. apríla 2018, vymenovaná do funkcie člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa Fakultnej nemocnice v Nitre, na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie do 11. októbra 2018, Ing. Jarmila Mikušová.

Zmena riadenia vo FN Nitra

Od 15. mája 2017 sa zmenil spôsob riadenia Fakultnej nemocnice Nitra. Tak ako aj v ostatných zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR aj FN Nitra vedie kolektívny štatutárny orgán – Rada riaditeľov. Ide o ďalší mechanizmus vedúci k štandardizácii procesov v oblasti riadenia a kontroly zdravotníckych zariadení.
Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – ekonomického riaditeľa, generálneho riaditeľa a medicínskeho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica Nitra sa uskutočnilo v dňoch 5. a 27. októbra 2017 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 27. októbra 2017, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (písomné overenie odborných znalostí uchádzačov a projekty stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov
na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

generálny riaditeľ – MUDr. Kamil Koleják, PhD.,MSc.
medicínsky riaditeľ – MUDr. Marián Bakoš PhD.,MHA
ekonomický riaditeľ – Ing. Peter Urbán
s platnosťou od 1.11.2017.

Voľné pracovné miesto

1. FN Nitra prijme do pracovného pomeru sestry a pôrodné asistentky.

2. FN Nitra prijme do pracovného pomeru zdravotníckych asistentov.

3. FN Nitra prijme do pracovného pomeru sanitára.

4. FN Nitra prijme do pracovného pomeru laboranta.

5. FN Nitra prijme do pracovného pomeru rádiologického technika.

V prípade záujmu kontaktujte sekretariát medicínskeho riaditeľa, 037/ 6545 305, veducaodboruosetrovatelstva@fnnitra.sk
Viac informácií…